پشتیبانی از پروژه‌های ما

مانا نقش براساس بیانیه مأموریت، سند چشم‌انداز و اهداف اصلی خود، پروژه‌ها و فعالیت‌هایی در زمینه‌ی شناسایی، معرفی و گسترش میراث فرهنگی ایران‌زمین انجام می‌دهد. فهرست پروژه‌های مانا نقش در اینجا در دسترس است.

چنانچه شخصیت‌های حقیقی یا حقوقی مانند پژوهشگران، هنرمندان، شرکت‌ها، مؤسسه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد (NGO) داخلی یا خارجی، تمایل به همکاری و حمایت مالی یا معنوی از پروژه‌های مانا نقش دارند، از ایشان دعوت می‌کنیم برای هم‌اندیشی و سنجشِ ظرفیت همکاری، با ما تماس بگیرید.

برخی از همکاران و حامیان پروژه‌های مانا نقش تا کنون عبارتند از:

 • یونسکو (سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد)

 • دانشکده شرق‌شناسی دانشگاه آکسفورد - انگلستان

 • مرکز شاهنامه برای مطالعات زبان فارسی دانشگاه کمبریج - انگلستان

 • برنامه جاده ابریشم یونسکو

 • دفتر منطقه‌ای یونسکو در تهران

 • مؤسسه فرهنگی اکو

 • وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایران

 • کمیسیون ملی یونسکو - ایران

 • مرکز مطالعات منطقه‌ای پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس در آسیای غربی و مرکزی یونسکو

 • کرسی یونسکو در معماری اسلامی

 • مرکز شهر خلاق صنایع دستی و هنرهای بومی اصفهان (عضو شبکه شهرهای خلاق یونسکو)

 • مؤسسه لغت‌نامه دهخدا و مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی

 • آکادمی ملی علم‌های تاجیکستان

 • بنیاد بین‌المللی مولانا - ترکیه

 • انجمن تاجیکان و پارسی‌زبانان جهان (پیوند) - تاجیکستان

 • انجمن ایرانی همکاری با یونسکو

 • انجمن دوستی ایران و تاجیکستان