همکاری در پروژه‌های شما

مانا نقش براساس بیانیه مأموریت، سند چشم‌انداز و اهداف اصلی خود، پروژه‌ها و فعالیت‌هایی در زمینه‌ی شناسایی، معرفی و گسترش میراث فرهنگی ایران‌زمین انجام می‌دهد که عبارتند از:

  • انجام پروژه‌های مطالعاتی و پژوهشی فرهنگی و هنری

  • مشاوره، همکاری و پشتیبانی از ایده‌ها، طرح‌ها، و پروژه‌های نوآورانه و برجسته‌ی فرهنگی و هنری

  • همکاری در تولید آثار صوتی، تصویری و چندرسانه‌ای

  • همکاری در تألیف و انتشار کتاب و مقاله با موضوعات فرهنگی و هنری

  • همکاری و مشارکت در برگزاری رویدادها و نمایشگاه‌های فرهنگی و هنری

  • همکاری در طراحی و ساخت آثار فاخر هنرهای سنتی و تجسمی

چنانچه طرح‌ها و پروژه‌های شما دارای ارزش مشترک و همسو با مأموریت مانا نقش باشد، از شما دعوت می‌کنیم برای هم‌اندیشی و سنجشِ ظرفیت همکاری، با ما تماس بگیرید.