برگزاری گردهمایی استادان و اعضای هیأت مؤلفان لغت‌نامه بزرگ فارسی به میزبانی مانا نقش
گردهمایی استادان و اعضای هیأت مؤلفان لغتنامه بزرگ فارسی و مؤسسه لغت‌نامه دهخدا با حضور استادان دکتر رسول شایسته، دکتر حسن انوری، دکتر سعید نجفی اسدالهی، دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی و استاد شهرام ناظری روز جمعه 6 آبان‌ماه 1401 به میزبانی مؤسسه مانا نقش برگزار شد.

گردهمایی دوره‌ای استادان و اعضای هیأت مؤلفان لغتنامه بزرگ فارسی و مؤسسه لغت‌نامه دهخدا روز جمعه 6 آبان‌ماه 1401 به میزبانی مؤسسه فرهنگی هنری مانا نقش برگزار شد.

این گردهمایی با حضور جمعی از اعضای هیأت مؤلفان لغتنامه بزرگ فارسی، مرکز آموزش زبان فارسی و بنیاد حامیان مؤسسه لغت‌نامه دهخدا از جمله دکتر رسول شایسته، دکتر حسن انوری، دکتر سعید نجفی اسدالهی، دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی، استاد شهرام ناظری، اکرم سلطانی، دکتر محمود بی‌جن‌خان، دکتر ایرج شهبازی، عمادالدین شیخ الحکمایی و دکتر ایرج مهرکی برگزار شد.

همچنین در پایان این نشست، مراسمی برای گرامیداشت فرخنده زادروز استاد دکتر رسول شایسته برگزار شد.نظرات کاربران
ارسال نظر