تولید آلبوم «هزاره‌ی تنبور» با همکاری مانا نقش
آلبوم «هزاره‌ی تنبور» با تنبورنوازی فرید الهامی و همکاری مؤسسه مانا نقش ضبط، تولید و تدوین شد. در این مجموعه که خردادماه سال 1397 به‌صورت رسمی منتشر شد، ۱۸۳ مقام تنبور از مناطق مختلف ایران شامل مقام‌های حقانی، باستانی، مجازی و ساخته‌های معاصر، مستندنگاری و جمع‌آوری شده‌اند.

در ادامه انجام پروژه‌های فرهنگی مؤسسه فرهنگی هنری مانا نقش در زمینه مستندنگاری موسیقی مقامی و با هدف تهیه یک آلبوم به عنوان مرجع و مستندنگاری از تمامی مقام‌های ساز باستانی تنبور، مؤسسه مانا نقش در پی توافقی با فرید الهامی هنرمند تنبورنواز اهل صحنه آلبوم «هزاره‌ی تنبور» را تهیه کرد و این آلبوم پس ضبط، تولید و تدوین در خردادماه سال 1397 به‌صورت رسمی منتشر شد و در اختیار علاقمندان قرار گرفت. تهیه این آلبوم همزمان با تهیه و تدوین پرونده «هنر ساختن، نواختن، مقام‌ها و فرهنگ تنبور» که توسط شهاب نیکمان در فهرست ملی میراث فرهنگی ناملموس ایران ثبت شده است، انجام شد.

آلبوم هزاره‌ی تنبور نتیجه یک پژوهش است و دربرگیرنده ۱۸۳ مقام تنبور از مناطق مختلف ایران که در پیشینه و استفاده از ساز تنبور به عنوان یک ساز باستانی و آیینی نقش دارند از جمله مناطق لرنشین، کردنشین، و آذربایجان می‌باشد. در این آلبوم بعضی از مقام‌ها به روایت‌های مختلف مناطق مختلف، مستندنگاری و جمع‌آوری شده‌اند و شامل مقام‌های حقانی، باستانی، مجازی و ساخته‌های معاصر می‌باشد. این آلبوم در هشت بخش ارائه شده و یکی از کامل‌ترین مجموعه‌های تنبور به‌شمار می‌رود.نظرات کاربران
ارسال نظر