ثبت «جشن سده» در فهرست جهانی میراث فرهنگی ناملموس یونسکو
در جریان هجدهمین نشست کمیته بین دولتی یونسکو در کاسان بوتسوانا در آذرماه 1402، «جشن سده» در فهرست جهانی میراث فرهنگی ناملموس بشری یونسکو ثبت شد. پرونده «جشن سده» که با همکاری مؤسسه مانا نقش تهیه و تدوین شده بود، توسط کشورهای ایران و تاجیکستان برای ثبت جهانی به یونسکو ارائه شد.

«جشن سده» که به صورت مشترک از سوی کشورهای ایران و تاجیکستان به یونسکو ارائه شده بود، در هجدهمین نشست کمیته بین دولتی پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس یونسکو در کاسان بوتسوانا که از 13 تا 18 آذرماه ۱۴۰2 برگزار شد، در فهرست جهانی میراث فرهنگی ناملموس بشری ثبت شد. در تهیه و تدوین این پرونده که با مدیریت دکتر علیرضا حسن‌زاده عضو هیأت علمی پژوهشکده مردم‌شناسی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری انجام شده، مؤسسه فرهنگی هنری مانا نقش همکاری داشته است.

در این نشست، از پنجاه و هفت پرونده نامزد شده برای ثبت جهانی، با تصویت کمیته بین دولتی پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس یونسکو، چهل و پنج عنصر در فهرست معرف میراث فرهنگی ناملموس یونسکو به ثبت رسیدند.

از این چهل و پنج عنصر ثبت شده، سه پرونده‌ی «جشن سده»، «تذهیب» و «افطاری و سنت‌های فرهنگی و اجتماعی وابسته به آن» به صورت مشترک از سوی ایران و کشورهای منطقه پیشنهاد شده بودند.

پرونده «جشن سده» به همراه مستندات پیوست از جمله فیلم، عکس و رضایت‌نامه‌های پرونده در وبسایت یونسکو در اینجا در دسترس است.نظرات کاربران
ارسال نظر