ثبت «مهارت سنتی ساخت و بازی، آداب و فرهنگ تخته‌نرد» در فهرست ملی میراث فرهنگی ناملموس
با تصویب شورای ملی ثبت میراث فرهنگی ناملموس در نشست روز دوشنبه 22 آبان‌ماه 1402، «مهارت سنتی ساخت و بازی، آداب و فرهنگ تخته‌نرد» در فهرست ملی میراث فرهنگی ناملموس ایران ثبت شد. پرونده «مهارت سنتی ساخت و بازی، آداب و فرهنگ تخته‌نرد» توسط مؤسسه مانا نقش تهیه و پیشنهاد شده بود و شهاب نیکمان مدیرعامل این مؤسسه در نشست شورا برای ارائه و دفاع از پرونده حاضر شد.

روز دوشنبه 22 آبان‌ماه 1402 در پی اجرای ماده ۱۲ کنوانسیون بین‌المللی حفظ میراث فرهنگی ناملموس و ماده ۳ قانون اساسنامه وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، در جلسه شورای ملی ثبت میراث فرهنگی ناملموس، پرونده «مهارت سنتی ساخت و بازی، آداب و فرهنگ تخته‌نرد» که توسط مؤسسه فرهنگی هنری مانا نقش تهیه و پیشنهاد شده بود، به شماره 2908 در فهرست ملی میراث فرهنگی ناملموس ایران ثبت شد. شهاب نیکمان مدیرعامل مانا نقش برای ارائه و دفاع از این پرونده در نشست شورا حاضر شد.
تخته‌نرد یک بازی صفحه‌ای اصیل ایرانی و از مشهورترین و فراگیرترینِ این نوع بازی‌ها است که در بسیاری از کشورهای خاورمیانه و غربی نیز رواج دارد. ساخت تخته‌نرد یک مهارتِ آمیخته با هنرهای سنتی است. بازی تخته‌نرد برپایه‌ی خرد، هوش، بخت، آینده‌نگری، شمارش و راهبرد است. تخته‌نرد از دوران باستان نماد و نمود باور ایرانیان به خداوند، زندگی، جبر و اختیار، و تقدیر و تدبیر است؛ این باورها در ساخت و شکلِ تخته‌نرد، همچنین قوانین و روش‌های این بازی به‌زیبایی مشهود است.
این عنصر میراث فرهنگی که در گستره ملی به ثبت رسید، در چهار زمینه از زمینه‌های پنجگانه میراث فرهنگی ناملموس از جمله «سنت‌های شفاهی»، «آداب و رسوم اجتماعی، آیین‌ها و جشن‌های مناسبتی»، «دانش و امور مربوط به طبیعت و کیهان» و «صنایع دستی سنتی» نمود دارد.


نظرات کاربران
ارسال نظر