ثبت «هنر خوشنویسی و سنت طومارنویسی تورات در ایرانیان کلیمی» در فهرست ملی میراث فرهنگی ناملموس
با تصویب شورای ملی ثبت میراث فرهنگی ناملموس در نشست روز سه‌شنبه 24 بهمن‌ماه 1402، «هنر خوشنویسی و سنت طومارنویسی تورات در ایرانیان کلیمی» در فهرست ملی میراث فرهنگی ناملموس ایران ثبت شد. پرونده «هنر خوشنویسی و سنت طومارنویسی تورات در ایرانیان کلیمی» توسط مؤسسه مانا نقش تهیه و پیشنهاد شده بود و شهاب نیکمان مدیرعامل این مؤسسه در نشست شورا برای ارائه و دفاع از پرونده حاضر شد.

روز سه‌شنبه 24 بهمن‌ماه 1402 در پی اجرای ماده ۱۲ کنوانسیون بین‌المللی حفظ میراث فرهنگی ناملموس و ماده ۳ قانون اساسنامه وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، در جلسه شورای ملی ثبت میراث فرهنگی ناملموس، پرونده «هنر خوشنویسی و سنت طومارنویسی تورات در ایرانیان کلیمی» که توسط مؤسسه فرهنگی هنری مانا نقش تهیه و پیشنهاد شده بود، در فهرست ملی میراث فرهنگی ناملموس ایران ثبت شد. شهاب نیکمان مدیرعامل مانا نقش برای ارائه و دفاع از این پرونده در نشست شورا حاضر شد.
خوشنویسی عبری یکی از هنرهای خوشنویسی ایرانی زبان‌های غیرفارسی است که طبق قواعد دقیق و مشخص کتابت حروف و با ابزار خوشنویسی مانند قلم (نی، پَر، فلزی)، مرکب، کاغذ، پوست و ... انجام می‌شود. مهمترین کاربرد این هنر نوشتن متون مقدس و آیینی کلیمیان به ویژه طومارنویسی تورات است. طومارنویسی تورات یک سنت چند هزار ساله در جامعه ایرانیان کلیمی می‌باشد.
این عنصر میراث فرهنگی که در گستره منطقه‌ای به ثبت رسید، در سه زمینه از زمینه‌های پنجگانه میراث فرهنگی ناملموس از جمله «سنت‌های شفاهی»، «آداب و رسوم اجتماعی، آیین‌ها و جشن‌های مناسبتی» و «صنایع دستی سنتی» نمود دارد.


نظرات کاربران
ارسال نظر