دیدار شهاب نیکمان مدیرعامل مانا نقش، با تیم کورتیس رئیس بخش میراث فرهنگی ناملموس یونسکو و دبیر کنوانسیون 2003 پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس
در ادامه همکاری‌های مؤسسه مانا نقش با یونسکو، شهاب نیکمان مدیرعامل مانا نقش، و تیم کورتیس رئیس بخش میراث فرهنگی ناملموس یونسکو و دبیر کنوانسیون 2003 پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس، و نیز رسول صمداُف معاون تیم کورتیس، روز جمعه 21 مهرماه 1396 در مقر یونسکو در پاریس دیدار و درباره ادامه همکاری و حمایت یونسکو از پروژه‌های مانا نقش گفتگو کردند.

در راستای همکاری‌های مؤسسه فرهنگی هنری مانا نقش با یونسکو، شهاب نیکمان مدیرعامل این مؤسسه با تیم کورتیس رئیس بخش میراث فرهنگی ناملموس یونسکو و دبیر کنوانسیون 2003 پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس، و نیز رسول صمداُف معاون تیم کورتیس، روز جمعه 21 مهرماه 1396 در مقر یونسکو دیدار و درباره جزئیات همکاری و حمایت یونسکو از پروژه‌های در حال انجام مانا نقش گفتگو و مذاکره کردند.

در این گفتگو گزارشی از طرف مدیرعامل مانا نقش در خصوص پروژه‌های در حال انجام مؤسسه مانند «بانگی عجب» و «زبان عشق» و همچنین برنامه‌های پروژه‌ها و رویدادهای آینده مانا نقش به عنوان یک مؤسسه مردم‌نهاد ارائه شد.

در این دیدار تیم کورتیس ضمن قدردانی و تقدیر از فعالیت‌های مانا نقش در راستای اهداف کنوانسیون 2003 پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس، به ویژه پروژه‌ها و تولیداتی که به منظور آگاهی‌افزایی در خصوص میراث فرهنگی ملموس و ناملموس ثبت ملی و جهانی انجام داده است، بر حمایت یونسکو از انجام چنین پروژه‌هایی توسط مؤسسه مانا نقش تأکید کرد.نظرات کاربران
ارسال نظر