دیدار و نشست شهرام ناظری و شهاب نیکمان با محمدرضا شفیعی کدکنی درباره‌ی پروژه «زبان عشق»
پروژه بین‌المللی «زبان عشق» پس از ایده‌پردازی، در دستور کار مؤسسه فرهنگی هنری مانا نقش قرار گرفت. از این رو، از دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی درخواست شد تا به‌عنوان مشاور ارشد در ارتباط با موضوعات و جزئیات علمی در این پروژه حضور داشته باشند. ایشان پس از بررسی ابعاد و اهداف پروژه، ضمن استقبال و تشویق به انجام آن، موافقت خود را اعلام کردند.

پروژه بین‌المللی «زبان عشق» پس از ایده‌پردازی، در دستور کار مؤسسه فرهنگی هنری مانا نقش قرار گرفت. از این رو، از دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی درخواست شد تا به‌عنوان مشاور ارشد در ارتباط با موضوعات و جزئیات علمی در این پروژه حضور داشته باشند. ایشان پس از بررسی ابعاد و اهداف پروژه، ضمن استقبال و تشویق به انجام آن، موافقت خود را اعلام کردند.

پیرو این توافق، روز دوشنبه 5 مهرماه 1395 دکتر شهاب نیکمان، مدیرعامل مانا نقش، و استاد شهرام ناظری با دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی در منزل ایشان دیدار و درباره‌ی ادامه فعالیت‌های مشترک و جزئیات پروژه گفتگو کردند. در جریان این دیدار، دکتر شفیعی کدکنی از پروژه زبان عشق با عنوان «یکی از بهترین پروژه‌‌های تاکنون برای معرفی شعر فارسی» یاد کردند.نظرات کاربران
ارسال نظر