قرار گرفتن «جشن مهرگان» در فهرست نامزد برای ثبت در فهرست جهانی میراث فرهنگی ناملموس در سال 2024
«جشن مهرگان» برای ثبت در فهرست جهانی میراث فرهنگی ناملموس یونسکو، در فهرست نامزد قرار گرفت. در تهیه و تدوین پرونده «جشن مهرگان» که توسط کشورهای ایران و تاجیکستان به یونسکو ارائه شده، مؤسسه مانا نقش نیز همکاری داشته است.

پرونده «جشن مهرگان» که به صورت مشترک از سوی کشورهای ایران و تاجیکستان برای ثبت در فهرست جهانی میراث فرهنگی ناملموس بشری به یونسکو ارائه شده است، در فهرست نامزد قرار گرفت. در تهیه و تدوین این پرونده که با مدیریت دکتر علیرضا حسن‌زاده عضو هیأت علمی پژوهشکده مردم‌شناسی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری انجام شده، مؤسسه فرهنگی هنری مانا نقش همکاری داشته است.

پرونده «جشن مهرگان» در نوزدهمین نشست کمیته بین دولتی پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس یونسکو در سال 2024 میلادی (1403) بررسی و در صورت تصویب، در فهرست جهانی میراث فرهنگی ناملموس ثبت خواهد شد.نظرات کاربران
ارسال نظر