قرار گرفتن «ساختن و نواختن عود» در فهرست نامزد برای ثبت در فهرست جهانی میراث فرهنگی ناملموس در سال 2022
«ساختن و نواختن عود» برای ثبت در فهرست جهانی میراث فرهنگی ناملموس یونسکو، در فهرست نامزد قرار گرفت. در تهیه و تدوین پرونده «ساختن و نواختن عود» که توسط کشورهای ایران و سوریه به یونسکو ارائه شده، مؤسسه مانا نقش نیز همکاری داشته است.

پرونده «ساختن و نواختن عود» که به صورت مشترک از سوی کشورهای ایران و سوریه برای ثبت در فهرست جهانی میراث فرهنگی ناملموس بشری به یونسکو ارائه شده است، در فهرست نامزد قرار گرفت. در تهیه و تدوین این پرونده مؤسسه فرهنگی هنری مانا نقش همکاری داشته است.
پرونده «ساختن و نواختن عود» در هفدهمین نشست کمیته بین دولتی پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس یونسکو در سال 2022 میلادی (آذرماه ۱۴۰۱) در رباط مراکش بررسی و در صورت تصویب، در فهرست جهانی میراث فرهنگی ناملموس ثبت خواهد شد.نظرات کاربران
ارسال نظر