قرار گرفتن «سنت‌های مربوط به گهواره و لالایی‌خوانی برای کودک» در فهرست نامزد برای ثبت در فهرست جهانی میراث فرهنگی ناملموس در سال 2025
«سنت‌های مربوط به گهواره و لالایی‌خوانی برای کودک» برای ثبت در فهرست جهانی میراث فرهنگی ناملموس یونسکو، در فهرست نامزد قرار گرفت. در تهیه و تدوین پرونده «سنت‌های مربوط به گهواره و لالایی‌خوانی برای کودک» که توسط کشورهای ایران، ترکمنستان و تاجیکستان به یونسکو ارائه شده، مؤسسه مانا نقش نیز همکاری داشته است.

پرونده «سنت‌های مربوط به گهواره و لالایی‌خوانی برای کودک» که به صورت مشترک از سوی کشورهای ایران، ترکمنستان و تاجیکستان برای ثبت در فهرست جهانی میراث فرهنگی ناملموس بشری به یونسکو ارائه شده است، در فهرست نامزد قرار گرفت. در تهیه و تدوین این پرونده مؤسسه فرهنگی هنری مانا نقش همکاری داشته است.
پرونده «سنت‌های مربوط به گهواره و لالایی‌خوانی برای کودک» در بیستمین نشست کمیته بین دولتی پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس یونسکو در سال 2025 میلادی (1404) بررسی و در صورت تصویب، در فهرست جهانی میراث فرهنگی ناملموس ثبت خواهد شد.


نظرات کاربران
ارسال نظر