قرار گرفتن «نمدمالی سنتی» در فهرست نامزد برای ثبت در فهرست جهانی میراث فرهنگی ناملموس در سال 2025
«نمدمالی سنتی» برای ثبت در فهرست جهانی میراث فرهنگی ناملموس یونسکو، در فهرست نامزد قرار گرفت. در تهیه و تدوین پرونده «نمدمالی سنتی» که توسط کشورهای ایران، آذربایجان، قزاقستان، قرقیزستان، مغولستان، تاجیکستان، ترکیه و ازبکستان به یونسکو ارائه شده، مؤسسه مانا نقش نیز همکاری داشته است.

پرونده «نمدمالی سنتی» که به صورت مشترک از سوی کشورهای ایران، آذربایجان، قزاقستان، قرقیزستان، مغولستان، تاجیکستان، ترکیه و ازبکستان برای ثبت در فهرست جهانی میراث فرهنگی ناملموس بشری به یونسکو ارائه شده است، در فهرست نامزد قرار گرفت. در تهیه و تدوین این پرونده مؤسسه فرهنگی هنری مانا نقش همکاری داشته است.
پرونده «نمدمالی سنتی» در بیستمین نشست کمیته بین دولتی پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس یونسکو در سال 2025 میلادی (1404) بررسی و در صورت تصویب، در فهرست جهانی میراث فرهنگی ناملموس ثبت خواهد شد.


نظرات کاربران
ارسال نظر