قرار گرفتن «هنر آینه‌کاری در معماری ایرانی» در فهرست نامزد برای ثبت در فهرست جهانی میراث فرهنگی ناملموس در سال 2025
«هنر آینه‌کاری در معماری ایرانی» برای ثبت در فهرست جهانی میراث فرهنگی ناملموس یونسکو، در فهرست نامزد قرار گرفت. پرونده «هنر آینه‌کاری در معماری ایرانی» که توسط مؤسسه مانا نقش تهیه و تدوین شده بود، توسط کشور ایران برای ثبت جهانی به یونسکو ارائه شده است.

پرونده «هنر آینه‌کاری در معماری ایرانی» که از سوی کشور ایران برای ثبت در فهرست جهانی میراث فرهنگی ناملموس بشری به یونسکو ارائه شده است، در فهرست نامزد قرار گرفت. مؤسسه فرهنگی هنری مانا نقش این پرونده را تهیه و تدوین کرده است.
پرونده «هنر آینه‌کاری در معماری ایرانی» در بیستمین نشست کمیته بین دولتی پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس یونسکو در سال 2025 میلادی (1404) بررسی و در صورت تصویب، در فهرست جهانی میراث فرهنگی ناملموس ثبت خواهد شد.


نظرات کاربران
ارسال نظر