قرار گرفتن «هنر ساختن و نواختن رباب» در فهرست نامزد برای ثبت در فهرست جهانی میراث فرهنگی ناملموس در سال 2024
«هنر ساختن و نواختن رباب» برای ثبت در فهرست جهانی میراث فرهنگی ناملموس یونسکو، در فهرست نامزد قرار گرفت. پرونده «هنر ساختن و نواختن رباب» که توسط مؤسسه مانا نقش تهیه و تدوین شده بود، توسط کشورهای ایران، افغانستان، تاجیکستان و ازبکستان برای ثبت جهانی به یونسکو ارائه شده است.

پرونده «هنر ساختن و نواختن رباب» که به صورت مشترک از سوی کشورهای ایران، افغانستان، تاجیکستان و ازبکستان برای ثبت در فهرست جهانی میراث فرهنگی ناملموس بشری به یونسکو ارائه شده است، در فهرست نامزد قرار گرفت. مؤسسه فرهنگی هنری مانا نقش این پرونده را تهیه و تدوین کرده است.
پرونده «هنر ساختن و نواختن رباب» در نوزدهمین نشست کمیته بین دولتی پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس یونسکو در سال 2024 میلادی (1403) بررسی و در صورت تصویب، در فهرست جهانی میراث فرهنگی ناملموس ثبت خواهد شد.نظرات کاربران
ارسال نظر