رویدادها
قرار گرفتن «هنر آینه‌کاری در معماری ایرانی» در فهرست نامزد برای ثبت در فهرست جهانی میراث فرهنگی ناملموس در سال 2025

قرار گرفتن «هنر آینه‌کاری در معماری ایرانی» در فهرست نامزد برای ثبت در فهرست جهانی میراث فرهنگی ناملموس در سال 2025

«هنر آینه‌کاری در معماری ایرانی» برای ثبت در فهرست جهانی میراث فرهنگی ناملموس یونسکو، در فهرست نامزد قرار گرفت. پرونده «هنر آینه‌کاری در معماری ایرانی» که توسط مؤسسه مانا نقش تهیه و تدوین شده بود، توسط کشور ایران برای ثبت جهانی به یونسکو ارائه شده است.
قرار گرفتن «سنت‌های مربوط به گهواره و لالایی‌خوانی برای کودک» در فهرست نامزد برای ثبت در فهرست جهانی میراث فرهنگی ناملموس در سال 2025

قرار گرفتن «سنت‌های مربوط به گهواره و لالایی‌خوانی برای کودک» در فهرست نامزد برای ثبت در فهرست جهانی میراث فرهنگی ناملموس در سال 2025

«سنت‌های مربوط به گهواره و لالایی‌خوانی برای کودک» برای ثبت در فهرست جهانی میراث فرهنگی ناملموس یونسکو، در فهرست نامزد قرار گرفت. در تهیه و تدوین پرونده «سنت‌های مربوط به گهواره و لالایی‌خوانی برای کودک» که توسط کشورهای ایران، ترکمنستان و تاجیکستان به یونسکو ارائه شده، مؤسسه مانا نقش نیز همکاری داشته است.
قرار گرفتن «نمدمالی سنتی» در فهرست نامزد برای ثبت در فهرست جهانی میراث فرهنگی ناملموس در سال 2025

قرار گرفتن «نمدمالی سنتی» در فهرست نامزد برای ثبت در فهرست جهانی میراث فرهنگی ناملموس در سال 2025

«نمدمالی سنتی» برای ثبت در فهرست جهانی میراث فرهنگی ناملموس یونسکو، در فهرست نامزد قرار گرفت. در تهیه و تدوین پرونده «نمدمالی سنتی» که توسط کشورهای ایران، آذربایجان، قزاقستان، قرقیزستان، مغولستان، تاجیکستان، ترکیه و ازبکستان به یونسکو ارائه شده، مؤسسه مانا نقش نیز همکاری داشته است.
برگزاری کارگاه آموزشی «گزارشگری در حوزه میراث فرهنگی ناملموس» توسط مرکز میراث ناملموس تهران با همکاری مانا نقش

برگزاری کارگاه آموزشی «گزارشگری در حوزه میراث فرهنگی ناملموس» توسط مرکز میراث ناملموس تهران با همکاری مانا نقش

کارگاه آموزشی «گزارشگری در حوزه میراث فرهنگی ناملموس» روزهای 15 و 17 اسفند‌ماه 1402 در هتل بین‌المللی لاله تهران توسط مرکز میراث ناملموس تهران و با همکاری وزارت میراث فرهنگی و مؤسسه مانا نقش، با حضور جمعی از خبرنگاران برجسته و فعالان رسانه در حوزه میراث فرهنگی برگزار شد.
ثبت «حکایت‌ها و لطیفه‌های ملا نصرالدین» در فهرست ملی میراث فرهنگی ناملموس

ثبت «حکایت‌ها و لطیفه‌های ملا نصرالدین» در فهرست ملی میراث فرهنگی ناملموس

با تصویب شورای ملی ثبت میراث فرهنگی ناملموس در نشست روز سه‌شنبه 24 بهمن‌ماه 1402، «حکایت‌ها و لطیفه‌های ملا نصرالدین» در فهرست ملی میراث فرهنگی ناملموس ایران ثبت شد. پرونده «حکایت‌ها و لطیفه‌های ملا نصرالدین» توسط مؤسسه مانا نقش تهیه و پیشنهاد شده بود و شهاب نیکمان مدیرعامل این مؤسسه به نمایندگی از تهیه‌کنندگان، در نشست شورا برای ارائه و دفاع از پرونده حاضر شد.
ثبت «داستان‌های هزار و یک شب (هزار افسان)» در فهرست ملی میراث فرهنگی ناملموس

ثبت «داستان‌های هزار و یک شب (هزار افسان)» در فهرست ملی میراث فرهنگی ناملموس

با تصویب شورای ملی ثبت میراث فرهنگی ناملموس در نشست روز سه‌شنبه 24 بهمن‌ماه 1402، «داستان‌های هزار و یک شب (هزار افسان)» در فهرست ملی میراث فرهنگی ناملموس ایران ثبت شد. پرونده «داستان‌های هزار و یک شب (هزار افسان)» توسط مؤسسه مانا نقش تهیه و پیشنهاد شده بود و شهاب نیکمان مدیرعامل این مؤسسه به نمایندگی از تهیه‌کنندگان، در نشست شورا برای ارائه و دفاع از پرونده حاضر شد.
ثبت «هنر خوشنویسی و سنت طومارنویسی تورات در ایرانیان کلیمی» در فهرست ملی میراث فرهنگی ناملموس

ثبت «هنر خوشنویسی و سنت طومارنویسی تورات در ایرانیان کلیمی» در فهرست ملی میراث فرهنگی ناملموس

با تصویب شورای ملی ثبت میراث فرهنگی ناملموس در نشست روز سه‌شنبه 24 بهمن‌ماه 1402، «هنر خوشنویسی و سنت طومارنویسی تورات در ایرانیان کلیمی» در فهرست ملی میراث فرهنگی ناملموس ایران ثبت شد. پرونده «هنر خوشنویسی و سنت طومارنویسی تورات در ایرانیان کلیمی» توسط مؤسسه مانا نقش تهیه و پیشنهاد شده بود و شهاب نیکمان مدیرعامل این مؤسسه در نشست شورا برای ارائه و دفاع از پرونده حاضر شد.
ثبت «مجموعه حکایت‌های کلیله و دمنه» در فهرست ملی میراث فرهنگی ناملموس

ثبت «مجموعه حکایت‌های کلیله و دمنه» در فهرست ملی میراث فرهنگی ناملموس

با تصویب شورای ملی ثبت میراث فرهنگی ناملموس در نشست روز چهارشنبه 6 دی‌ماه 1402، «مجموعه حکایت‌های کلیله و دمنه» در فهرست ملی میراث فرهنگی ناملموس ایران ثبت شد. پرونده «مجموعه حکایت‌های کلیله و دمنه» توسط مؤسسه مانا نقش تهیه و پیشنهاد شده بود و شهاب نیکمان مدیرعامل این مؤسسه به نمایندگی از تهیه‌کنندگان، در نشست شورا برای ارائه و دفاع از پرونده حاضر شد.
ثبت «جشن سده» در فهرست جهانی میراث فرهنگی ناملموس یونسکو

ثبت «جشن سده» در فهرست جهانی میراث فرهنگی ناملموس یونسکو

در جریان هجدهمین نشست کمیته بین دولتی یونسکو در کاسان بوتسوانا در آذرماه 1402، «جشن سده» در فهرست جهانی میراث فرهنگی ناملموس بشری یونسکو ثبت شد. پرونده «جشن سده» که با همکاری مؤسسه مانا نقش تهیه و تدوین شده بود، توسط کشورهای ایران و تاجیکستان برای ثبت جهانی به یونسکو ارائه شد.
ثبت «اخترشناسی سنتی در ایران» در فهرست ملی میراث فرهنگی ناملموس

ثبت «اخترشناسی سنتی در ایران» در فهرست ملی میراث فرهنگی ناملموس

با تصویب شورای ملی ثبت میراث فرهنگی ناملموس در نشست روز دو‌شنبه 22 آبان‌ماه 1402، «اخترشناسی سنتی در ایران» در فهرست ملی میراث فرهنگی ناملموس ایران ثبت شد. پرونده «اخترشناسی سنتی در ایران» توسط مؤسسه مانا نقش تهیه و پیشنهاد شده بود و شهاب نیکمان مدیرعامل این مؤسسه به نمایندگی از تهیه‌کنندگان، در نشست شورا برای ارائه و دفاع از پرونده حاضر شد.
ثبت «مهارت سنتی ساخت و بازی، آداب و فرهنگ تخته‌نرد» در فهرست ملی میراث فرهنگی ناملموس

ثبت «مهارت سنتی ساخت و بازی، آداب و فرهنگ تخته‌نرد» در فهرست ملی میراث فرهنگی ناملموس

با تصویب شورای ملی ثبت میراث فرهنگی ناملموس در نشست روز دوشنبه 22 آبان‌ماه 1402، «مهارت سنتی ساخت و بازی، آداب و فرهنگ تخته‌نرد» در فهرست ملی میراث فرهنگی ناملموس ایران ثبت شد. پرونده «مهارت سنتی ساخت و بازی، آداب و فرهنگ تخته‌نرد» توسط مؤسسه مانا نقش تهیه و پیشنهاد شده بود و شهاب نیکمان مدیرعامل این مؤسسه در نشست شورا برای ارائه و دفاع از پرونده حاضر شد.
برگزاری نشست تخصصی بین‌المللی «میراث فرهنگی ناملموس و تغییرات اقلیمی» در اصفهان و سخنرانی مدیرعامل مانا نقش

برگزاری نشست تخصصی بین‌المللی «میراث فرهنگی ناملموس و تغییرات اقلیمی» در اصفهان و سخنرانی مدیرعامل مانا نقش

نشست تخصصی زیرمنطقه‌ای «میراث فرهنگی ناملموس و تاب‌آوری در برابر تغییرات اقلیمی و تأثیرات آن در آسیای غربی و مرکزی، با تأکید ویژه بر نقش فعالان غیردولتی» از 25 تا 28 مهر‌ماه 1402 در اصفهان به میزبانی مرکز میراث ناملموس تهران برگزار شد. در این نشست جمعی از مدیران وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع ‎دستی، نمایندگان کشورهای خارجی و همچنین مدیران ارشد یونسکو در آن حضور داشتند. همچنین در این نشست شهاب نیکمان، مدیرعامل مؤسسه مانا نقش، با موضوع «راهکارهای تقویت نقش سازمان‌های غیردولتی در پاسداری از می
قرار گرفتن «هنر ساختن و نواختن رباب» در فهرست نامزد برای ثبت در فهرست جهانی میراث فرهنگی ناملموس در سال 2024

قرار گرفتن «هنر ساختن و نواختن رباب» در فهرست نامزد برای ثبت در فهرست جهانی میراث فرهنگی ناملموس در سال 2024

«هنر ساختن و نواختن رباب» برای ثبت در فهرست جهانی میراث فرهنگی ناملموس یونسکو، در فهرست نامزد قرار گرفت. پرونده «هنر ساختن و نواختن رباب» که توسط مؤسسه مانا نقش تهیه و تدوین شده بود، توسط کشورهای ایران، افغانستان، تاجیکستان و ازبکستان برای ثبت جهانی به یونسکو ارائه شده است.
قرار گرفتن «جشن مهرگان» در فهرست نامزد برای ثبت در فهرست جهانی میراث فرهنگی ناملموس در سال 2024

قرار گرفتن «جشن مهرگان» در فهرست نامزد برای ثبت در فهرست جهانی میراث فرهنگی ناملموس در سال 2024

«جشن مهرگان» برای ثبت در فهرست جهانی میراث فرهنگی ناملموس یونسکو، در فهرست نامزد قرار گرفت. در تهیه و تدوین پرونده «جشن مهرگان» که توسط کشورهای ایران و تاجیکستان به یونسکو ارائه شده، مؤسسه مانا نقش نیز همکاری داشته است.
ثبت «دانش سنتی اختربینی در ایران» در فهرست ملی میراث فرهنگی ناملموس

ثبت «دانش سنتی اختربینی در ایران» در فهرست ملی میراث فرهنگی ناملموس

با تصویب شورای ملی ثبت میراث فرهنگی ناملموس در نشست روز سه‌شنبه 11 بهمن‌ماه 1401، «دانش سنتی اختربینی در ایران» در فهرست ملی میراث فرهنگی ناملموس ایران ثبت شد. پرونده «دانش سنتی اختربینی در ایران» توسط مؤسسه مانا نقش تهیه و پیشنهاد شده بود و شهاب نیکمان مدیرعامل این مؤسسه، در نشست شورا برای ارائه و دفاع از پرونده حاضر شد.
ثبت «گاهشماری نجومی در ایران» در فهرست ملی میراث فرهنگی ناملموس

ثبت «گاهشماری نجومی در ایران» در فهرست ملی میراث فرهنگی ناملموس

با تصویب شورای ملی ثبت میراث فرهنگی ناملموس در نشست روز سه‌شنبه 11 بهمن‌ماه 1401، «گاهشماری نجومی در ایران» در فهرست ملی میراث فرهنگی ناملموس ایران ثبت شد. پرونده «گاهشماری نجومی در ایران» توسط مؤسسه مانا نقش تهیه و پیشنهاد شده بود و شهاب نیکمان مدیرعامل این مؤسسه به نمایندگی از تهیه‌کنندگان، در نشست شورا برای ارائه و دفاع از پرونده حاضر شد.
ثبت «ساختن و نواختن عود» در فهرست جهانی میراث فرهنگی ناملموس یونسکو

ثبت «ساختن و نواختن عود» در فهرست جهانی میراث فرهنگی ناملموس یونسکو

در جریان هفدهمین نشست کمیته بین دولتی یونسکو در رباط مراکش در آذرماه 1401، «ساختن و نواختن عود» در فهرست جهانی میراث فرهنگی ناملموس بشری یونسکو ثبت شد. پرونده «ساختن و نواختن عود» که با همکاری مؤسسه مانا نقش تهیه و تدوین شده بود، توسط کشورهای ایران و سوریه برای ثبت جهانی به یونسکو ارائه شد.
برگزاری هفدهمین نشست کمیته بین دولتی پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس یونسکو در رباط مراکش با حضور نمایندگان کشورهای عضو، مانا نقش و مؤسسات فرهنگی از سراسر جهان

برگزاری هفدهمین نشست کمیته بین دولتی پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس یونسکو در رباط مراکش با حضور نمایندگان کشورهای عضو، مانا نقش و مؤسسات فرهنگی از سراسر جهان

هفدهمین نشست سالانه کمیته بین دولتی پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس یونسکو از 7 تا 12 آذرماه 1401 در رباط مراکش با حضور نمایندگان کشورهای عضو کنوانسیون 2003، سازمان‌های غیردولتی، مؤسسات فرهنگی از سراسر جهان و مؤسسه مانا نقش برگزار شد و 39 عنصر میراث فرهنگی شامل 4 عنصر از ایران در فهرست جهانی میراث فرهنگی ناملموس یونسکو به ثبت رسیدند.
برگزاری گردهمایی استادان و اعضای هیأت مؤلفان لغت‌نامه بزرگ فارسی به میزبانی مانا نقش

برگزاری گردهمایی استادان و اعضای هیأت مؤلفان لغت‌نامه بزرگ فارسی به میزبانی مانا نقش

گردهمایی استادان و اعضای هیأت مؤلفان لغتنامه بزرگ فارسی و مؤسسه لغت‌نامه دهخدا با حضور استادان دکتر رسول شایسته، دکتر حسن انوری، دکتر سعید نجفی اسدالهی، دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی و استاد شهرام ناظری روز جمعه 6 آبان‌ماه 1401 به میزبانی مؤسسه مانا نقش برگزار شد.
دیدار مدیرعامل مانا نقش با دولتمند خالف، مقامات سفارت تاجیکستان و اعضای انجمن دوستی ایران و تاجیکستان

دیدار مدیرعامل مانا نقش با دولتمند خالف، مقامات سفارت تاجیکستان و اعضای انجمن دوستی ایران و تاجیکستان

در حاشیه‌ی کنسرت «شب دوستی»، شهاب نیکمان مدیرعامل مؤسسه مانا نقش، دولتمند خالف موسیقیدان بنام تاجیکستان، علی اشرف مجتهد شبستری رئیس انجمن دوستی ایران و تاجیکستان و مظفر محمدی معاون سفیر و رایزن فرهنگی سفارت تاجیکستان، روز سه‌شنبه 21 تیرماه 1401 در تهران دیدار و درباره‌ی همکاری در پروژه‌های فرهنگی گفتگو کردند.
قرار گرفتن «جشن سده» در فهرست نامزد برای ثبت در فهرست جهانی میراث فرهنگی ناملموس در سال 2023

قرار گرفتن «جشن سده» در فهرست نامزد برای ثبت در فهرست جهانی میراث فرهنگی ناملموس در سال 2023

«جشن سده» برای ثبت در فهرست جهانی میراث فرهنگی ناملموس یونسکو، در فهرست نامزد قرار گرفت. در تهیه و تدوین پرونده «جشن سده» که توسط کشورهای ایران و تاجیکستان به یونسکو ارائه شده، مؤسسه مانا نقش نیز همکاری داشته است.
انتشار «جشن‌نامه هفتاد سالگی استاد شهرام ناظری» و زندگی‌نامه و آثار وی به قلم شهاب نیکمان در شماره 148 مجله بخارا

انتشار «جشن‌نامه هفتاد سالگی استاد شهرام ناظری» و زندگی‌نامه و آثار وی به قلم شهاب نیکمان در شماره 148 مجله بخارا

«جشن‌نامه هفتاد سالگی استاد شهرام ناظری» به مناسبت هفتادمین سالروز وی، با نوشته‌هایی از چهره‌های ادبی، هنری و فرهنگی ایران، در بهمن‌ماه 1400 در شماره 148 مجله فرهنگی بخارا منتشر شد. در این جشن‌نامه بخش‌های «صدای سخن عشق» و «بررسی تحلیلی زندگی و آثار شهرام ناظری» به قلم شهاب نیکمان نگاشته شده است.
قرار گرفتن «ساختن و نواختن عود» در فهرست نامزد برای ثبت در فهرست جهانی میراث فرهنگی ناملموس در سال 2022

قرار گرفتن «ساختن و نواختن عود» در فهرست نامزد برای ثبت در فهرست جهانی میراث فرهنگی ناملموس در سال 2022

«ساختن و نواختن عود» برای ثبت در فهرست جهانی میراث فرهنگی ناملموس یونسکو، در فهرست نامزد قرار گرفت. در تهیه و تدوین پرونده «ساختن و نواختن عود» که توسط کشورهای ایران و سوریه به یونسکو ارائه شده، مؤسسه مانا نقش نیز همکاری داشته است.
ثبت «هنر ساختن، نواختن، مقام‌ها و فرهنگ تنبور» در فهرست ملی میراث فرهنگی ناملموس

ثبت «هنر ساختن، نواختن، مقام‌ها و فرهنگ تنبور» در فهرست ملی میراث فرهنگی ناملموس

با تصویب شورای ملی ثبت میراث فرهنگی ناملموس در نشست روز دوشنبه 9 دی‌ماه 1398، «هنر ساختن، نواختن، مقام‌ها و فرهنگ تنبور» در فهرست ملی میراث فرهنگی ناملموس ایران ثبت شد. پرونده «هنر ساختن، نواختن، مقام‌ها و فرهنگ تنبور» توسط مؤسسه مانا نقش تهیه و پیشنهاد شده بود و شهاب نیکمان مدیرعامل این مؤسسه، در نشست شورا برای ارائه و دفاع از پرونده حاضر شد.
برگزاری مراسم نکوداشت پنجمین سالگرد تأسیس مرکز شاهنامه دانشگاه کمبریج با همکاری مانا نقش

برگزاری مراسم نکوداشت پنجمین سالگرد تأسیس مرکز شاهنامه دانشگاه کمبریج با همکاری مانا نقش

مراسم نکوداشت پنجمین سالگرد تأسیس «مرکز شاهنامه دانشگاه کمبریج» با حضور مدیران و بنیان‌گذاران این مرکز، استادان دانشگاه، مدیرعامل مؤسسه مانا نقش و جمعی از دانشجویان، پژوهشگران و دوستداران فرهنگ ایران‌زمین، روز پنجشنبه 4 مهرماه 1398 در دانشگاه کمبریج انگلستان برگزار شد.
برگزاری مراسم آغاز به کار رسمی پروژه بین‌المللی «زبان عشق» و رونمایی از «نشان زبان عشق» در سالن باربیکن لندن

برگزاری مراسم آغاز به کار رسمی پروژه بین‌المللی «زبان عشق» و رونمایی از «نشان زبان عشق» در سالن باربیکن لندن

مراسم آغاز به کار رسمی پروژه بین‌المللی «زبان عشق» و رونمایی از «نشان زبان عشق» به میزبانی مؤسسه مانا نقش و با همکاری دانشگاه آکسفورد و دانشگاه کمبریج، روز یکشنبه 5 اسفندماه 1397 در سالن باربیکن لندن برگزار شد. در این مراسم شهاب نیکمان مؤلف پروژه، دومینیک بروکشاو از دانشگاه آکسفورد و چارلز ملویل از دانشگاه کمبریج پیرامون اهداف، جزئیات، اهمیت و ضرورت پروژه سخنرانی کردند. سپس استاد شهرام ناظری و استاد دولتمند خالف به همراه گروه موسیقی مانا به اجرای برنامه پرداختند.
برگزاری تور کنسرت «زبان عشق» در انگلستان، در شهرهای لندن، آکسفورد، کمبریج، منچستر

برگزاری تور کنسرت «زبان عشق» در انگلستان، در شهرهای لندن، آکسفورد، کمبریج، منچستر

تور کنسرت «زبان عشق» در انگلستان، به عنوان بخشی از پروژه بین‌المللی «زبان عشق»، توسط مؤسسه مانا نقش و با همکاری دانشگاه‌ آکسفورد و دانشگاه‌ کمبریج، در بهمن‌ماه و اسفندماه 1397 در شهرهای لندن، آکسفورد، کمبریج، و منچستر برگزار شد. در جریان این تور کنسرت، همزمان با مراسم آغاز به کار رسمی پروژه زبان عشق، برای نخستین بار شهرام ناظری و دولتمند خالف، اسطوره‌های موسیقی ایران و تاجیکستان، با همراهی گروه موسیقی مانا به اجرای برنامه پرداختند.
اهدای «نشان زبان عشق» به استاد شهرام ناظری از سوی دانشگاه آکسفورد و مانا نقش

اهدای «نشان زبان عشق» به استاد شهرام ناظری از سوی دانشگاه آکسفورد و مانا نقش

در جریان تور کنسرت «زبان عشق» در انگلستان و همزمان با برگزاری این کنسرت در دانشگاه آکسفورد در روز سه‌شنبه 30 بهمن‌ماه 1397، به پاس همکاری و عضویت در پروژه بین‌المللی زبان عشق، نخستین «نشان زبان عشق» از سوی مؤسسه مانا نقش و دانشگاه آکسفورد به استاد شهرام ناظری شهسوار موسیقی ایران اهدا شد.
اهدای «نشان زبان عشق» به استاد دولتمند خالف از سوی دانشگاه کمبریج و مانا نقش

اهدای «نشان زبان عشق» به استاد دولتمند خالف از سوی دانشگاه کمبریج و مانا نقش

در جریان تور کنسرت «زبان عشق» در انگلستان و همزمان با برگزاری این کنسرت در دانشگاه کمبریج در روز دوشنبه 6 اسفندماه 1397، به پاس همکاری و عضویت در پروژه بین‌المللی زبان عشق، «نشان زبان عشق» از سوی مؤسسه مانا نقش و دانشگاه کمبریج به استاد دولتمند خالف موسیقیدان بنام تاجیکستان اهدا شد.
برگزاری کنسرت شهرام ناظری و گروه موسیقی مانا به مناسبت هفتصد و چهل و پنجمین سالگرد درگذشت حضرت مولانا در قونیه

برگزاری کنسرت شهرام ناظری و گروه موسیقی مانا به مناسبت هفتصد و چهل و پنجمین سالگرد درگذشت حضرت مولانا در قونیه

کنسرت استاد شهرام ناظری به همراه گروه موسیقی مانا، به مناسبت هفتصد و چهل و پنجمین سالگرد درگذشت حضرت مولانا، با حمایت اداره فرهنگ و گردشگری قونیه، روز شنبه 24 آذرماه 1397 در مرکز کنگره سلجوقیان این شهر برگزار شد.
تولید آلبوم «هزاره‌ی تنبور» با همکاری مانا نقش

تولید آلبوم «هزاره‌ی تنبور» با همکاری مانا نقش

آلبوم «هزاره‌ی تنبور» با تنبورنوازی فرید الهامی و همکاری مؤسسه مانا نقش ضبط، تولید و تدوین شد. در این مجموعه که خردادماه سال 1397 به‌صورت رسمی منتشر شد، ۱۸۳ مقام تنبور از مناطق مختلف ایران شامل مقام‌های حقانی، باستانی، مجازی و ساخته‌های معاصر، مستندنگاری و جمع‌آوری شده‌اند.
نصب مجدد تندیس کاوه آهنگر در میدان آزادی اصفهان، در پی درخواست شهاب نیکمان مدیرعامل مانا نقش از شهردار و شورای شهر اصفهان

نصب مجدد تندیس کاوه آهنگر در میدان آزادی اصفهان، در پی درخواست شهاب نیکمان مدیرعامل مانا نقش از شهردار و شورای شهر اصفهان

در پی درخواست مدیرعامل مؤسسه مانا نقش از شهردار و شورای شهر اصفهان، در سخنرانی آغاز کنسرت آواز پارسی چهلستون، تندیس کاوه آهنگر پس از سال‌ها، در بامداد 17 اردیبهشت‌ماه 1397 بار دیگر با درفش برافراشته بر فراز میدان آزادی اصفهان ایستاد.
دیدار شهاب نیکمان مدیرعامل مانا نقش، با تیم کورتیس رئیس بخش میراث فرهنگی ناملموس یونسکو و دبیر کنوانسیون 2003 پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس

دیدار شهاب نیکمان مدیرعامل مانا نقش، با تیم کورتیس رئیس بخش میراث فرهنگی ناملموس یونسکو و دبیر کنوانسیون 2003 پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس

در ادامه همکاری‌های مؤسسه مانا نقش با یونسکو، شهاب نیکمان مدیرعامل مانا نقش، و تیم کورتیس رئیس بخش میراث فرهنگی ناملموس یونسکو و دبیر کنوانسیون 2003 پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس، و نیز رسول صمداُف معاون تیم کورتیس، روز جمعه 21 مهرماه 1396 در مقر یونسکو در پاریس دیدار و درباره ادامه همکاری و حمایت یونسکو از پروژه‌های مانا نقش گفتگو کردند.
برگزاری کنسرت «آواز پارسی» شهرام ناظری در باغ چهلستون اصفهان به میزبانی مانا نقش

برگزاری کنسرت «آواز پارسی» شهرام ناظری در باغ چهلستون اصفهان به میزبانی مانا نقش

مؤسسه مانا نقش در راستای رسالت خود مبنی بر پاسداری و معرفی میراث فرهنگی ملموس و ناملموس ایران‌زمین، کنسرت استاد شهرام ناظری با نام «آواز پارسی» را در روزهای 16، 17 و 18 شهریورماه 1396 در پایگاه میراث جهانی چهلستون اصفهان برگزار کرد.
تأسیس بنیاد حامیان مؤسسه لغت‌نامه دهخدا و انتخاب شهاب نیکمان به‌عنوان عضو هیأت مدیره

تأسیس بنیاد حامیان مؤسسه لغت‌نامه دهخدا و انتخاب شهاب نیکمان به‌عنوان عضو هیأت مدیره

بنیاد حامیان مؤسسه لغت‌نامه دهخدا با هدف بهره‌گیری از حمایت‌های مادی و معنوی مردمی و به همت جمعی از اندیشمندان و چهره‌های برجسته زبان و ادبیات فارسی و فرهنگ و هنر ایران‌زمین، روز شنبه 6 خردادماه 1396 تأسیس و در نخستین جلسه شورای عمومی، شهاب نیکمان مدیرعامل مؤسسه مانا نقش، به عنوان یکی از اعضای هیأت مدیره این بنیاد انتخاب شد.
حضور شهاب نیکمان مدیرعامل مانا نقش، در برنامه زنده «رهیافت» رادیو اقتصاد با موضوع «بررسی وضعیت صنایع دستی ایران در بازارهای جهانی»

حضور شهاب نیکمان مدیرعامل مانا نقش، در برنامه زنده «رهیافت» رادیو اقتصاد با موضوع «بررسی وضعیت صنایع دستی ایران در بازارهای جهانی»

شهاب نیکمان مدیرعامل مؤسسه مانا نقش، روز پنجشنبه 28 بهمن‌ماه 1395 به عنوان کارشناس مهمان در برنامه زنده رهیافت رادیو اقتصاد شرکت کرد و به همراه دیگر کارشناسان این حوزه به بحث پیرامون موضوع «بررسی وضعیت صنایع دستی ایران در بازارهای جهانی» پرداختند.
دیدار و نشست شهرام ناظری و شهاب نیکمان با محمدرضا شفیعی کدکنی درباره‌ی پروژه «زبان عشق»

دیدار و نشست شهرام ناظری و شهاب نیکمان با محمدرضا شفیعی کدکنی درباره‌ی پروژه «زبان عشق»

پروژه بین‌المللی «زبان عشق» پس از ایده‌پردازی، در دستور کار مؤسسه فرهنگی هنری مانا نقش قرار گرفت. از این رو، از دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی درخواست شد تا به‌عنوان مشاور ارشد در ارتباط با موضوعات و جزئیات علمی در این پروژه حضور داشته باشند. ایشان پس از بررسی ابعاد و اهداف پروژه، ضمن استقبال و تشویق به انجام آن، موافقت خود را اعلام کردند.
برگزاری مراسم «شب شهرام ناظری با یونسکو» با میزبانی مشترک یونسکو و مانا نقش در کاخ سعدآباد

برگزاری مراسم «شب شهرام ناظری با یونسکو» با میزبانی مشترک یونسکو و مانا نقش در کاخ سعدآباد

مراسم «شب شهرام ناظری با یونسکو» به منظور قدردانی از فعالیت‌های فرهنگی هنری استاد شهرام ناظری به ویژه همکاری در پروژه‌های مؤسسه مانا نقش با هدف پاسداری و معرفی میراث فرهنگی ملموس و ناملموس ایران، با حضور مقامات یونسکو، سفیران و رایزنان فرهنگی، فرهیختگان، هنرمندان و مدیران و فعالان حوزه فرهنگ، روز شنبه 13 شهریورماه 1395 در کاخ سعدآباد برگزار شد.
برگزاری مراسم «روز جهانی تنوع فرهنگی» به میزبانی دفتر منطقه‌ای یونسکو با همکاری مانا نقش در کاخ نیاوران

برگزاری مراسم «روز جهانی تنوع فرهنگی» به میزبانی دفتر منطقه‌ای یونسکو با همکاری مانا نقش در کاخ نیاوران

مراسم «روز جهانی تنوع فرهنگی برای گفتگو و توسعه» به میزبانی دفتر منطقه‌ای یونسکو با حضور جمعی از سفرا، مقامات عالی‌رتبه دولتی، مدیران سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و فعالان حوزه فرهنگ با همکاری مؤسسه مانا نقش، روز چهارشنبه 29 اردیبهشت‌ماه 1395 در کاخ نیاوران برگزار شد.
برگزاری مراسم «نکوداشت هفتادمین سال تأسیس یونسکو» به میزبانی مرکز مطالعات منطقه‌ای پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس یونسکو با همکاری اعضای مانا نقش

برگزاری مراسم «نکوداشت هفتادمین سال تأسیس یونسکو» به میزبانی مرکز مطالعات منطقه‌ای پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس یونسکو با همکاری اعضای مانا نقش

مراسم «نکوداشت هفتادمین سال تأسیس یونسکو» با حضور رئیس وقت بخش فرهنگی یونسکو در بانکوک، مدیر دفتر منطقه‌ای یونسکو، جمعی از سفرا، مقامات عالی‌رتبه دولت ایران، مدیران سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و فعالان حوزه فرهنگ، روز سه‌شنبه 15 اردیبهشت‌ماه 1394 در هتل لاله تهران برگزار شد و اعضای مانا نقش با اجرای برنامه فرهنگی هنری در برگزاری این مراسم همکاری کردند.
سفر رسمی جمعی از مدیران یونسکو به ایران و دیدار شهاب نیکمان، مدیرعامل مانا نقش، با ایرینا بوکووا مدیرکل یونسکو

سفر رسمی جمعی از مدیران یونسکو به ایران و دیدار شهاب نیکمان، مدیرعامل مانا نقش، با ایرینا بوکووا مدیرکل یونسکو

در جریان سفر رسمی جمعی از مدیران یونسکو به ایران، ایرینا بوکووا، مدیرکل یونسکو، با شهاب نیکمان، مدیرعامل مؤسسه مانا نقش، روز دوشنبه 8 اردیبهشت‌ماه 1393 در اصفهان دیدار کردند و درباره‌ی همکاری و حمایت یونسکو از پروژه‌های مانا نقش گفتگو کردند.
برگزاری مراسم گشایش مرکز مطالعات منطقه‌ای پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس یونسکو، در مرکز همایش‌های بین‌المللی ایران با همکاری اعضای مانا نقش

برگزاری مراسم گشایش مرکز مطالعات منطقه‌ای پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس یونسکو، در مرکز همایش‌های بین‌المللی ایران با همکاری اعضای مانا نقش

مراسم آغاز به کار رسمی مرکز مطالعات منطقه‌ای پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس یونسکو، روز شنبه 20 آبان‌ماه 1391 در سالن اجلاس سران مرکز همایش‌های بین‌المللی ایران برگزار شد و اعضای مانا نقش با اجرای برنامه فرهنگی هنری در برگزاری این مراسم همکاری کردند.